A A A
SmodBIP

Zarządzenie Dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej im. St. Konopki z siedzibą w Warszawie z dnia 07.04.2020

07.04.2020

Warszawa, dnia 07 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej im. St. Konopki z siedzibą w Warszawie z dnia 07.04.2020 dotyczące obowiązku wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U.2019.1040 z późn. zm.) oraz w związku z faktem, iż do dnia dzisiejszego Pracownicy Głównej Biblioteki lekarskiej im. St. Konopki nie wykorzystali zaległego urlopu wypoczynkowego za rok 2019 zarządzam co następuje:

§ 1

1. Pracownicy, którym przysługuje zaległy urlop wypoczynkowy za rok 2019 zobowiązani są do jego wykorzystania w miesiącu kwietniu 2020 r.

2. Szczegółowe informacje odnośnie dat wykorzystania urlopu każdego z Pracowników zostaną przekazane indywidualnie każdemu Pracownikowi, któremu taki urlop przysługuje, przez kierownika właściwego Działu lub przez Kadry drogą elektroniczną na adres poczty służbowej.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP: http:/bip.gbl.waw.pl.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej im. St. Konopki z siedzibą w Warszawie.

Wojciech Giermaziak
Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej

Opublikował: Elżbieta Fabisiak
Publikacja dnia: 07.04.2020

Dokument oglądany razy: 201
« inne aktualności