A A A
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Informacje podstawowe:

Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została Ustawa o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz.1198. Określa ona zasady na jakich realizowany jest dostęp obywateli do wszelkich informacji publicznych. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Są to, między innymi, jednostki samorządu terytorialnego. Celem Ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Dz. U. Rok 2007 Nr 10 poz. 68, określa sposób przekazywania informacji publicznych przez podmioty określone w Ustawie. Odbywa się to poprzez działanie serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP


Instrukcja korzystania z serwisu:

Informacje publiczne zawarte w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są odwiedzającym stronę Głównej Biblioteki Lekarskiej.
W celu uzyskania informacji udostępnionych w niniejszym serwisie, należy wybrać interesujący temat z menu BIP, bądź wyszukać go za pomocą wyszukiwarki &ndash, wpisując słowo klucz interesującego Państwa tematu.


Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP:

"rejestr zmian" - zbiorczy wykaz wszystkich zarejestrowanych przez sytem zmian wprowadzonych na stronie podmiotowej BIP.

"statystyki odwiedzin" - prezentacja ogólnej odwiedzalności strony BIP w zróżnicowanym ujęciu czasowym.


"redakcja BIP" - zawiera dane określające tożsamość osoby lub osób, które obsługują Biuletyn Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia są to wyznaczeni pracownicy Podmiotu.Opublikował: Piotr Chodnicki
Publikacja dnia: 26.10.2015
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 23.12.2011
Dokument oglądany razy: 4 448