A A A
SmodBIP

BIP Główna Biblioteka Lekarska - Praca

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie
poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko Bibliotekarza

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe ( bibliotekoznawstwo, medycyna, farmacja, informacja naukowa),
 2. Znajomość zagadnień merytorycznych z zakresu bibliotekarstwa,
 3. Mile widziana znajomość systemu bibliotecznego Prolib,
 4. Umiejętność obsługi komputera,
 5. Gotowość do rozwijania umiejętności zawodowych,
 6. Umiejętność pracy w zespole,
 7. Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 8. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.


Opis stanowiska:

 1. Prace związane z gromadzeniem i opracowaniem zbiorów bibliotecznych,
 2. Wyszukiwanie nowości wydawniczych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych,
 3. Zakup książek i niezbędna korespondencja z dostawcami rejestracja faktur,
 4. Przyjmowanie darów od instytucji i osób prywatnych,
 5. Sporządzanie pism przewodnich oraz wykazów wewnętrznych wydawnictw zwartych,
 6. Nadawanie sygnatur,
 7. Wypełnianie i drukowanie kart katalogowych ,
 8. Wydruki kodów kreskowych,
 9. Opracowanie formalne i wprowadzenie w systemie bibliotecznym Prolib opisów bibliograficznych wydawnictw zwartych, niepublikowanych prac doktorskich oraz dokumentów elektronicznych.

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w tytule: Bibliotekarz


Z góry dziękujemy za przesłane aplikacje. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
____________________________________________________________________

Prosimy, aby w treści dokumentów rekrutacyjnych umieścili Państwo poniższą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))


Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko: Konserwator/technik napraw/pracownik techniczny

I. Wymagania:

1. Wykształcenie średnie techniczne (np. elektryczne, budowlane itp.)
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej w zakresie prac remontowych.
3. Znajomość podstaw BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska.
4. Rzetelność, staranność, samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania.
5. Zdolności i umiejętności manualne, tzw. „złota rączka”.
6. Czynne prawo jazdy kat. B
7. Mile widziane uprawnienia SEP w zakresie obsługi i konserwacji do 1 kV.
8. Mile widziane doświadczenie związane z dezynfekcją chemiczną.


II. Główne obowiązki:

1. Monitorowanie i kontrolowanie stanu technicznego budynku i otoczenia zgodnie z przepisami prawa oraz standardami bezpieczeństwa.
2. Samodzielne usuwanie na bieżąco usterek i nieprawidłowości, w przypadku poważnych awarii współpraca z innymi specjalistami.
3. Dbanie o porządek w wyznaczonym obszarze.
4. Prace remontowo – konserwatorskie typu malowanie, szpachlowanie, naprawa instalacji elektrycznej, c.o., wodno – kanalizacyjne, prace ślusarskie,
5. Sporadyczne jednodniowe wyjazdy służbowe.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Wymagane dokumenty: 

 • 1. Curriculum vitae.
 • 2. List motywacyjny.


Z góry dziękujemy za przesłane aplikacje. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na:
Główna Biblioteka Lekarska
rekrutacja@gbl.waw.pl z dopiskiem „Konserwator”

Prosimy, aby w treści dokumentów rekrutacyjnych umieścili Państwo poniższą zgodę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))


Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w Warszawie
poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko
Specjalisty ds. Administracyjnych w Dziale IT i Administracji


Opis stanowiska

• Przygotowanie/realizacja zamówień, zestawień dotyczących zaopatrzenia biura,
• Realizacja zamówień zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
• Koordynacja nad obiegiem dokumentów wewnątrz firmy,
• Przechowywanie i archiwizacja dokumentów,
• Kontakt z instytucjami i urzędami,
• Kompleksowe wsparcie Dyrekcji i działu administracji,

Wymagania

• Wykształcenie wyższe (administracyjne lub ekonomiczne),
• Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie administracji,
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• Umiejętność radzenia sobie ze stresem podczas pracy pod presją czasu,
• Nastawienie na skuteczną realizację założonych celów, samodzielność, odpowiedzialność,
• Wysokie umiejętności komunikacyjne,
• Praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych;
• Mile widziane czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na adres email:
rekrutacja@gbl.waw.pl z dopiskiem „Specjalista ds. administracyjnych”.

W treści dokumentów rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))


Z góry dziękujemy za przesłane aplikacje. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.


Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki Oddział w Katowicach
poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko bibliotekarza


Wymagania:

• Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa),
• Minimum 2 lata stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych,
• Umiejętność obsługi komputera,
• Zaangażowanie w pracę, kreatywność, samodzielność,
• Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji,
• Mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.


Główne obowiązki:

• Zapewnienie sprawnej pracy Oddziału.
• Działania zmierzające do pozyskiwania czytelników i podnoszenie rangi GBL przez lokalną promocję,
• Sprawozdawczość i rozliczenia na potrzeby centrali, Dyrekcji, organów państwowych i samorządowych.
• Opracowywanie pod nadzorem Dyrektora GBL artykułów naukowych związanych z profilem działalności GBL.


Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych należy składać drogą e-mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w tytule: Bibliotekarz – Katowice

W treści dokumentów rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej zgody:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))


Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki, Oddział w Rzeszowie 
poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko bibliotekarza


Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa),
2. Minimum 2 lata stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych,
3. Umiejętność obsługi komputera,
4. Zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność, samodzielność,
5. Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji,
6. Mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Główne obowiązki:

1. Zapewnienie sprawnej pracy Oddziału,
2. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania czytelników i podnoszenia rangi GBL 3. przez lokalną promocję,
4. Prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń na potrzeby centrali, Dyrekcji, organów państwowych i samorządowych,
5. Opracowywanie pod nadzorem Dyrektora GBL artykułów naukowych związanych z profilem działalności GBL.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na adres email: rekrutacja@gbl.waw.pl z dopiskiem „bibliotekarz - Rzeszów".

W treści dokumentów rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej zgody:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))
Z góry dziękujemy za przesłane aplikacje. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.Opublikował: Elżbieta Fabisiak
Publikacja dnia: 14.05.2024
Podpisał: Elżbieta Fabisiak
Dokument z dnia: 02.09.2020
Dokument oglądany razy: 8 982