A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.11.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

BIP Główna Biblioteka Lekarska - Praca


Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko Specjalisty ds. Administracyjnych w Dziale IT i Administracji

Opis stanowiska

 • Przygotowanie/realizacja zamówień, zestawień dotyczących zaopatrzenia biura,
 • Koordynacja nad obiegiem dokumentów wewnątrz firmy,
 • Przechowywanie i archiwizacja dokumentów,
 • Kontakt z instytucjami i urzędami,
 • Kompleksowe wsparcie Dyrekcji i działu administracji,
 • Realizacja zamówień zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.


Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (administracyjne lub ekonomiczne),
 • Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie administracji,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem podczas pracy pod presją czasu,
 • Nastawienie na skuteczną realizację założonych celów, samodzielność, odpowiedzialność,
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • Praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych;
 • Mile widziane czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Z góry dziękujemy za przesłane aplikacje. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na adres:

Główna Biblioteka Lekarska
rekrutacja@gbl.waw.pl

Prosimy, aby w treści dokumentów rekrutacyjnych umieścili Państwo poniższą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Klauzula informacyjna


1) Informujemy że administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Główna Biblioteka Lekarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 22

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Głównej Bibliotece Lekarskiej jest możliwy pod adresem sekretariat@gbl.waw.pl w temacie wiadomości proszę wpisać „do IOD”

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR, czyli na podstawie udzielonej nam zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Główną Bibliotekę Lekarską. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, obsługą w zakresie IT, dostawcą oprogramowania bibliotecznego).W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia niniejszego procesu rekrutacji

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonych dokumentów oraz uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.


_______________________________________Opublikował: Elżbieta Fabisiak
Publikacja dnia: 22.11.2023
Podpisał: Elżbieta Fabisiak
Dokument z dnia: 02.09.2020
Dokument oglądany razy: 7 824