A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.01.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

BIP Główna Biblioteka Lekarska - Praca


Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko Specjalisty ds. Administracyjnych w Dziale IT i Administracji

Opis stanowiska

 • Przygotowanie/realizacja zamówień, zestawień dotyczących zaopatrzenia biura,
 • Koordynacja nad obiegiem dokumentów wewnątrz firmy,
 • Przechowywanie i archiwizacja dokumentów,
 • Kontakt z instytucjami i urzędami,
 • Kompleksowe wsparcie Dyrekcji i działu administracji,
 • Realizacja zamówień zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.


Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (administracyjne lub ekonomiczne),
 • Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie administracji,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem podczas pracy pod presją czasu,
 • Nastawienie na skuteczną realizację założonych celów, samodzielność, odpowiedzialność,
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • Praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych;
 • Mile widziane czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Z góry dziękujemy za przesłane aplikacje. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na adres:

Główna Biblioteka Lekarska
rekrutacja@gbl.waw.pl

Prosimy, aby w treści dokumentów rekrutacyjnych umieścili Państwo poniższą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Klauzula informacyjna


1) Informujemy że administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Główna Biblioteka Lekarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 22

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Głównej Bibliotece Lekarskiej jest możliwy pod adresem sekretariat@gbl.waw.pl w temacie wiadomości proszę wpisać „do IOD”

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR, czyli na podstawie udzielonej nam zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Główną Bibliotekę Lekarską. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, obsługą w zakresie IT, dostawcą oprogramowania bibliotecznego).W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia niniejszego procesu rekrutacji

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonych dokumentów oraz uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.


Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie
poszukuje kandydata/ kandydatki na pracownika Działu Obsługi Czytelnika


Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę (praca zmianowa, jedna sobota w miesiącu)


Wymagania:
|

Wykształcenie średnie, wyższe, mile widziane na kierunku bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Dobra znajomość obsługi komputera
Odpowiedzialność i samodzielność w zakresie powierzonych obowiązków
Zaangażowanie w pracę
Dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista

Główne obowiązki:

udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych na podstawie:
- katalogów kartkowych i komputerowych Biblioteki,
- dostępnych na miejscu baz danych,
- katalogów innych bibliotek dostępnych on-line

monitorowanie i prowadzenie korespondencji elektronicznej z czytelnikami
pomoc czytelnikom w zakresie doboru haseł i metod wyszukiwania informacji medycznych
potwierdzanie udziału w publikacjach naukowych lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich oraz do odbycia stażu podyplomowego
realizacja składanych przez czytelników zamówień na kopie z materiałów bibliotecznych GBL oraz sprowadzanie kopii materiałów bibliotecznych z innych bibliotek krajowych
udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych w zakresie ustalonym przez Regulamin udostępniania zbiorów bibliotecznych
realizacja zamówień oraz prowadzenie kartoteki rewersów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
wystawianie rachunków, sporządzanie raportów kasowych i rozliczenia pieniężne z Działem Księgowości
wykonywanie skanów i kserokopii
wykonywanie innych prac zlecanych przez przełożonego

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 31.01.2023 r.

W treści dokumentów rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))


Z góry dziękujemy za przesłane aplikacje. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki, Oddział w Opolu,
poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko kierownika Oddziału

Opis stanowiska:

- organizacja i planowanie pracy w Oddziale,
- prowadzenie sprawozdawczości i statystyki,
- sprawowanie kontroli nad działalnością merytoryczną i biblioteczną Oddziału,
- gromadzenie zbiorów (zakup książek i czasopism),
- obsługa czytelników.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa)
- minimum 5 lat stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność zarządzania zespołem,
- zaangażowanie w pracę, zapewnienie sprawnej pracy Oddziału, kreatywność, samodzielność,
- działania zmierzające do pozyskiwania czytelników i podnoszenia rangi GBL przez lokalną promocję,
- otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji,
- mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową do 31.01.2023 na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl - w tytule: Kierownik Oddziału Opole


W treści dokumentów rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))


Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki, Oddział w Opolu,
poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko bibliotekarza

Wymagania:


Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa),
Minimum 2 lata stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych
Umiejętność obsługi komputera,
Zaangażowanie w pracę, zapewnienie sprawnej pracy Oddziału, kreatywność, samodzielność,
Działań zmierzających do pozyskiwania czytelników i podnoszenia rangi GBL przez lokalną promocję,
Otwartości na zmiany i kreatywności w ich realizacji,
Mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Główne obowiązki:

Zapewnienie sprawnej pracy Oddziału
Działania zmierzające do pozyskiwania czytelników i podnoszenia rangi GBL przez lokalną promocję
Sprawozdawczość i rozliczenia na potrzeby centrali, Dyrekcji, organów państwowych i samorządowych
Opracowywanie pod nadzorem Dyrektora GBL artykułów naukowych związanych z profilem działalności GBL
Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową do 31.01.2023 r. na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl /w tytule: Bibliotekarz – Opole

W treści dokumentów rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))


Główna Biblioteka Lekarska poszukuje kandydata/ kandydatki
na stanowisko bibliotekarza w Oddziale Terenowym GBL
w Gorzowie Wielkopolskim


Wymagania:

Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa),
Minimum 2 lata stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych,
Umiejętność obsługi komputera,
Zaangażowanie w pracę, zapewnienie sprawnej pracy Oddziału, kreatywność, samodzielność,
Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania czytelników i podnoszenie rangi GBL przez lokalną promocję,
Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji,
Mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Główne obowiązki:


Zapewnienie sprawnej pracy Oddziału.
Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania czytelników i podnoszenie rangi GBL przez lokalną promocję.
Prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń na potrzeby centrali, Dyrekcji, organów państwowych i samorządowych.
Opracowywanie pod nadzorem Dyrektora GBL artykułów naukowych związanych z profilem działalności GBL.
Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 31.01.2023 r.

W treści dokumentów rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))


Klauzula informacyjna

 • Informujemy, że administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Główna Biblioteka Lekarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 22
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych w Głównej Bibliotece Lekarskiej jest możliwy pod adresem sekretariat@gbl.waw.pl - w temacie wiadomości proszę wpisać „do IOD”
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR, czyli na podstawie udzielonej nam zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Główną Bibliotekę Lekarską. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, obsługą w zakresie IT, dostawcą oprogramowania bibliotecznego).W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia niniejszego procesu rekrutacji
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,ograniczeniaprzetwarzania,prawodoprzenoszeniadanych,prawowniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonych dokumentów oraz uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.


_____________________________________________Opublikował: Elżbieta Fabisiak
Publikacja dnia: 12.01.2023
Podpisał: Elżbieta Fabisiak
Dokument z dnia: 02.09.2020
Dokument oglądany razy: 7 504