A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.01.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

BIP Główna Biblioteka Lekarska - Praca


Główna Biblioteka Lekarska poszukuje firmy edytorskiej


Główna Biblioteka Lekarska poszukuje firmy edytorskiej jako partnera do stałej współpracy przy składaniu tekstów.

Zainteresowanych prosimy o wysyłanie ofert drogą elektroniczną na jeden z poniższych adresów:


sekretariat@gbl.waw.pl; d.kucharczyk@gbl.waw.pl


Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie Oddział Terenowy w Zielonej Górze

Poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko:

BIBLIOTEKARZ

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego kierunkowego (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa)
 • Minimum 2 lata stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych
 • Umiejętności obsługi komputera
 • Zaangażowania w pracę, zapewnienia sprawnej pracy Oddziału, kreatywności, samodzielności
 • Działań zmierzających do pozyskiwania czytelników i podnoszenia rangi GBL przez lokalną promocję
 • Otwartości na zmiany i kreatywności w ich realizacji
 • Mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać w Oddziale GBL w Zielonej Górze, ul. Podgórna 50 lub drogą e-mailową na adres: odzzgor@gbl.waw.pl w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


Główna Biblioteka Lekarska poszukuje kandydata/ kandydatki 

na pracownika Informatorium


Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę (praca zmianowa w godzinach 8:00-16:00, 10.00-18.00, jedna sobota w m-cu)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane na kierunku bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Odpowiedzialność i samodzielność w zakresie powierzonych obowiązków
 • Zaangażowanie w pracę
 • Dyspozycyjność, wysoka kultura osobista

Główne obowiązki:

 • udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych na podstawie:
  - katalogów kartkowych i komputerowych Biblioteki,
  - dostępnych na miejscu baz danych,
  - katalogów innych bibliotek dostępnych on-line
 • monitorowanie i prowadzenie korespondencji elektronicznej z czytelnikami
 • pomoc czytelnikom w zakresie doboru haseł i metod wyszukiwania informacji medycznych
 • potwierdzanie udziału w publikacjach naukowych lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich oraz do odbycia stażu podyplomowego
 • realizacja składanych przez czytelników zamówień na kopie z materiałów bibliotecznych GBL oraz sprowadzanie kopii materiałów bibliotecznych z innych bibliotek krajowych
 • udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych w zakresie ustalonym przez Regulamin udostępniania zbiorów bibliotecznych
 • sporządzanie raportów kasowych i rozliczenia pieniężne z Działem Księgowości
 • realizacja zamówień oraz prowadzenie kartoteki rewersów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
 • wykonywanie innych prac zlecanych przez przełożonego

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 30.01.2022 r.


Główna Biblioteka Lekarska poszukuje kandydata/ kandydatki 

na pracownika do Pracowni Reprografii


Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę (praca zmianowa w godzinach 8:00-16:00, 10.00-18.00, jedna sobota w m-cu)


Wymagania:

 • Dobra znajomość obsługi komputera, (mile widziana znajomość programów graficznych)
 • Wykształcenie minimum średnie
 • Odpowiedzialność i dobra organizacja pracy
 • Dokładność, samodzielność w zakresie powierzonych obowiązków
 • Zaangażowanie w pracę
 • Komunikatywność i dyspozycyjność
 • Atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku


Główne obowiązki:

 • obsługa maszyn poligraficznych (wykonywanie skanów i kserokopii)
 • obsługa czytelników w zakresie wykonywanych usług reprograficznych
 • obsługa komputera
 • wystawianie rachunków
 • inne zadania zlecone przez przełożonego

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 30.01.2022 r.

___________________________________________________________________________Opublikował: Elżbieta Fabisiak
Publikacja dnia: 19.01.2022
Podpisał: Elżbieta Fabisiak
Dokument z dnia: 02.09.2020
Dokument oglądany razy: 6 833