A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nowe ogłoszenie

BIP Główna Biblioteka Lekarska - Zamówienia publiczne

Główna Biblioteka Lekarska

Stanisław Konopki w Warszawie

Chocimska 22, 00 – 791 Warszawa

Fax. + 48 (22) 849 – 78 -02

http://www.gbl.waw.pl 


NUMER SPRAWY: GBL.26.1.2019 z dnia 2019-04-12

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Główna Biblioteka Lekarska, przy ul. Chocimskiej 22, 00-791 Warszawa, zwana dalej „zamawiającym” zaprasza do składania ofert na realizację zadania:
„USŁUGI OCHRONY MIENIA I OSÓB GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ W WARSZAWIE".

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2019 r., Numer ogłoszenia 535650-N-2019.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2019 r. o godzinie 13:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2019 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego.
Ogłoszenie w BZP

Ogłoszenie w BZP - zmiana

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Odpowiedzi dla Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.04.2019

___________________________________________________________________

NUMER SPRAWY: GBL.26.1.2018


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Główna Biblioteka Lekarska, przy ul. Chocimskiej 22, 00-791 Warszawa, zwana dalej „zamawiającym” zaprasza do składania ofert na realizację zadania:
„Remont i wymiana pionów kanalizacyjnych, remont sanitariatów w budynku Głównej Biblioteki Lekarskiej, przy ul. Chocimskiej 22, 00-791 Warszawa".

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2018 r., Numer ogłoszenia 605305-N-2018.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2018 r. o godzinie 13:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2018 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik do SIWZ - Przedmiar.pdf

Załącznik do SIWZ - Przedmiar.xls

Załączniki 1-8 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.08.2018 r.

____________________________________________Opublikował: Elżbieta Fabisiak
Publikacja dnia: 25.04.2019
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 15.05.2014
Dokument oglądany razy: 35 432