A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.11.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

BIP Główna Biblioteka Lekarska - Praca


Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie poszukuje pracownika
na stanowisko bibliotekarza


Główne zadania:

Ewidencja i opracowanie formalne czasopism, obsługa informacyjna użytkowników, w tym wyszukiwanie informacji w medycznych bazach danych

Wymagania:

1. Wykształcenie: wyższe, preferowane bibliotekoznawstwo, informacja naukowa lub polonistyka;
2. Znajomość zagadnień merytorycznych z zakresu bibliotekarstwa, umiejętność obsługi komputera, umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji naukowej, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, mile widziana znajomość systemu bibliotecznego Prolib oraz języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Wymagane dokumenty:

1. CV
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”

Dokumenty należy przesyłać do 15.11.2018 r. na adres: Główna Biblioteka Lekarska, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 22
lub drogą mailową do Działu ZZL: rekrutacja@gbl.waw.pl

Adres kontaktowy: Magdalena Tryfon - Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi tel. 22 849-78-51 wew. 124 m.tryfon@gbl.waw.pl


Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie poszukuje pracowników
do Działu Centrum Informacji Medycznej

Główne zadania:

1. Wyszukiwanie, przegląd i analiza dostępnej literatury medycznej na określony temat.
2. Przygotowywanie opracowań dotyczących zagadnień z zakresu medycyny na podstawie analizy literatury medycznej

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe medyczne;
2. Umiejętność opracowania, redagowania i przygotowania tekstów do publikacji;
3. Doświadczenie w pisaniu tekstów medycznych;
4. Dobra znajomość obsługi komputera;
5. Dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

1. CV
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.)

Dokumenty należy przesyłać do 30.11.2018 r. na adres: Główna Biblioteka Lekarska, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 22
lub drogą mailową do Działu ZZL: rekrutacja@gbl.waw.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Tryfon tel. 22 849 78 51 wew. 124 m.tryfon@gbl.waw.pl


Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie poszukuje pracowników
do Działu Starej Książki Medycznej

Główne zadania:

1. Ewidencjonowanie i opracowanie zbiorów specjalnych, w tym rękopisów, starych druków, muzealiów i archiwaliów;
2. Opracowywanie kwerend na podstawie gromadzonych zbiorów;
3. Udział w przygotowywaniu wystaw stałych i czasowych promujących zbiory Działu Starej Książki Medycznej GBL.

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe kierunkowe;
2. Doświadczenie zawodowe w pracy w bibliotece naukowej lub innych instytucjach kultury;
3. Znajomość metodyki opracowania starych zbiorów (starych druków, muzealiów lub archiwaliów;
4. Znajomość zasad przechowywania i udostępniania starych zbiorów;
5. Znajomość 2 języków, w tym angielskiego; dla specjalisty ds. starych druków wymagana znajomość łacińskiego i/lub niemieckiego (przynajmniej bierna).

Wymagane dokumenty:

1. CV
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.)

Dokumenty należy przesyłać do 30.11.2018 r. na adres: Główna Biblioteka Lekarska,00-791 Warszawa, ul. Chocimska 22
lub drogą mailową do Działu ZZL: rekrutacja@gbl.waw.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Tryfon tel. 22 849 78 51 wew. 124 m.tryfon@gbl.waw.pl

___________________________________________________________________________Opublikował: Elżbieta Fabisiak
Publikacja dnia: 08.11.2018
Podpisał: Elżbieta Fabisiak
Dokument z dnia: 08.11.2018
Dokument oglądany razy: 4 544