A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.10.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

BIP Główna Biblioteka Lekarska - Praca

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie poszukuje kandydata/ kandydatki na pracownika Działu – Centrum Informacji Medycznej

I. Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo ratownictwo medyczne, fizjoterapia lub inne pokrewne).
2. Znajomość języka angielskiego.
3. Umiejętność obsługi komputera.
4. Zaangażowanie w pracę, samodzielność.
5. Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji.

II. Główne obowiązki:
Opracowywanie tematyczne literatury medycznej wprowadzanej do Polskiej Bibliografii Lekarskiej

III. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys.
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie GBL, ul. Chocimska 22, Warszawa lub przesłać drogą mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 10.11.2017 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

_________________________________________________________________________

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie poszukuje kandydata/ kandydatki na pracownika Działu – Centrum Informacji Medycznej

I. Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo ratownictwo medyczne, fizjoterapia lub inne pokrewne).
2. Umiejętność analizy i opracowywania tekstów
3. Znajomość języka angielskiego.
4. Umiejętność obsługi komputera.
5. Zaangażowanie w pracę, samodzielność.
6. Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji.

II. Główne obowiązki:
Analiza i opracowywanie literatury medycznej na zadany temat

III. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys.
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie GBL, ul. Chocimska 22, Warszawa lub przesłać drogą mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 10.11.2017 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie
poszukuje kandydata/ kandydatki
na pracownika Działu – Centrum Informacji Medycznej


I. Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo ratownictwo medyczne, fizjoterapia lub inne pokrewne).
2. Znajomość języka angielskiego.
3. Umiejętność obsługi komputera.
4. Zaangażowanie w pracę, kreatywność, samodzielność.
5. Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji.

II. Główne obowiązki:
Opracowywanie tematyczne literatury medycznej wprowadzanej do Polskiej Bibliografii Lekarskiej

III. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys.
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie GBL, ul. Chocimska 22, Warszawa lub przesłać drogą mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 15.05.2017 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Opublikował: Elżbieta Fabisiak
Publikacja dnia: 18.10.2017
Podpisał: Elżbieta Fabisiak
Dokument z dnia: 18.10.2017
Dokument oglądany razy: 3 760