A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

BIP Główna Biblioteka Lekarska - Zamówienia publiczne

Główna Biblioteka Lekarska

Stanisław Konopki w Warszawie

Chocimska 22, 00 – 791 Warszawa

Fax. + 48 (22) 849 – 78 -02

http://www.gbl.waw.pl


ZAKUP I DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH ORAZ SZAF AKTOWYCH

Numer referencyjny sprawy: GBL.26.1.2015

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [pdf]
Załącznik nr 1 do SIWZ [pdf]
Załącznik nr 2 do SIWZ [pdf]
Załącznik nr 3 do SIWZ [pdf]
Załącznik nr 4 do SIWZ [pdf]
Załącznik nr 5 do SIWZ [pdf]

Schemat poglądowy 1 [png]
Schemat poglądowy 2 [png]
Schemat poglądowy 3 [png]
Schemat poglądowy 4 [png]
Rzut górny [png]
Rzut A-A 1 [png]
Rzut B-B 1 [png]
Rzut B-B 2 [png]
Rzut D-D 1 [png]
Rzut D-D 2 [png]
Regał na książki [png]
Donica [png]
Lada recepcyjna 1 [png]
Lada recepcyjna 2 [png]
Lada recepcyjna 3 [png]
Szkic dodatkowy [png]

Zmiany w treści SIWZ [jpg]

Odpowiedzi [jpg]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy


ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH
Numer referencyjny sprawy: GBL.26.2.2015

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [pdf]
Załącznik nr 1 do SIWZ [pdf]
Załącznik nr 2 do SIWZ [pdf]
Załącznik nr 3 do SIWZ [pdf]
Załącznik nr 4 do SIWZ [pdf]
Załącznik nr 5 do SIWZ [pdf]
Załącznik nr 5a do SIWZ [pdf]
Załącznik nr 6 do SIWZ [pdf]
Załącznik nr 7 do SIWZ [pdf]
Załącznik nr 8 do SIWZ [pdf]
Załącznik nr 9 do SIWZ [pdf]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [jpg]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia str 1, str 2
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia str 1, str 2

USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Numer referencyjny sprawy: ZZP-69/17  24.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZOpublikował: Elżbieta Fabisiak
Publikacja dnia: 09.05.2017
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 15.05.2014
Dokument oglądany razy: 5 041