A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.12.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

BIP Główna Biblioteka Lekarska - Praca

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie
poszukuje kandydata/ kandydatki
do pracy w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi


I. Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe, pożądane prawo pracy.
2. Minimum 3 lata stażu pracy w kadrach.
3. Umiejętności obsługi komputera, znajomość MS Word, MS Excel.
4. Zaangażowanie w pracę, kreatywność, samodzielność.
5. Umiejętność organizacji pracy własnej.
6. Znajomość przepisów i zasad współpracy ze związkami zawodowymi.
7. Znajomość zagadnień z zakresu czasu pracy.
8. Znajomość przepisów ZFŚS.

II Główne obowiązki:
1. Samodzielna obsługa kadrowa pracowników, w tym rozliczanie czasu pracy.
2. Współpraca z Dziełem Księgowości w zakresie naliczania wynagrodzeń.
3. Sprawozdawczość GUS oraz pozostała na potrzeby Dyrekcji.
4. Prowadzenie spraw ZFŚS.
5. Współpraca ze związkami zawodowymi.


Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać w Sekretariacie GBL, ul. Chocimska 22, Warszawa lub drogą mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 31-12-2016 r.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, jak również prawo zmiany terminu zakończenia rekrutacji.


Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie
poszukuje kandydata/ kandydatki
na pracownika Działu – Centrum Informacji Medycznej


I. Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo lub inne pokrewne).
2. Znajomość 2 języków obcych, w tym języka angielskiego.
3. Umiejętności obsługi komputera.
4. Zaangażowanie w pracę, kreatywność, samodzielność.
5. Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji.

II. Główne obowiązki:
1. Opracowywanie rzeczowe zbiorów bibliotecznych.
2. Tworzenie zestawień tematycznych literatury medycznej.
3. Opracowywanie, wprowadzanie danych, korekta, aktualizacja baz danych: PBL, Expertus, Medline.
4. Obsługa Polskiego Tezaurusa Medycznego TezMeSH – tłumaczenia deskryptorów, ich definicji, adnotacji i askryptorów, edycja i wprowadzanie danych.

III. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys.
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”
Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać w Sekretariacie GBL, ul. Chocimska 22, Warszawa lub drogą mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 25.12.2016 r.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.Główna Biblioteka Lekarska
poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko
Konserwatora w Dziale IT i Administracji

I. Wymagania:
1. Wykształcenie średnie.
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej w zakresie prac remontowych.
3. Znajomość podstaw BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska.
4. Rzetelność, systematyczność, solidność, spostrzegawczość.
5. Zdolności i umiejętności manualne, tzw. „złota rączka”.
6. Prawo jazdy kat. B.
7. Mile widziane uprawnienia SEP w zakresie obsługi i konserwacji do 1 kV.
8. Mile widziane doświadczenie związane z dezynfekcją chemiczną.

II. Główne obowiązki:
1. Monitorowanie stanu technicznego budynku.
2. Usuwanie stwierdzonych lub zgłoszonych nieprawidłowości funkcjonalnych i technicznych.
3. Prace remontowo–konserwatorskie typu malowanie, szpachlowanie, naprawa instalacji elektrycznej, co, wodno–kanalizacyjne, prace ślusarskie.

III. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys.
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”

Oferty zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 13.12.2016 r. na adres:

Główna Biblioteka Lekarska
ul. Chocimska 22
00-791 Warszawa
faks (0 22) 849 78 02
lub e-mail: rekrutacja@gbl.waw.plGłówna Biblioteka Lekarska w Warszawie poszukuje kandydata/ kandydatki
 do pracy 
w Oddziale Terenowym GBL w:
Bielsko–Białej, Częstochowie, Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Koszalinie, Słupsku, Zielonej Górze

I. Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa).
2. Minimum 5 lat stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych.
3. Umiejętności obsługi komputera.
4. Zaangażowanie w pracę, kreatywność, samodzielność.
5. Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji.
6. Znajomość 2 języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

II. Główne obowiązki:
1. Zapewnienie sprawnej pracy oddziału.
2. Działania zmierzające do pozyskiwania czytelników i podnoszenie rangi GBL przez lokalną promocję.
3. Sprawozdawczość i rozliczenia na potrzeby centrali, Dyrekcji, organów państwowych i samorządowych.
4. Opracowywanie pod nadzorem Dyrektora GBL artykułów naukowych związanych z profilem działalności GBL.


Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać w Sekretariacie GBL, ul. Chocimska 22, Warszawa lub drogą mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 25.12.2016 r.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, jak również prawo zmiany terminu zakończenia rekrutacji.Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie
poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko
Kierownika Oddziału Terenowego GBL w:
Częstochowie, Katowicach, Kielcach, Koszalinie


Od kandydatów oczekujemy:
- Wykształcenia wyższego kierunkowego (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa),
- Minimum 5 lat stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych,
- Umiejętności obsługi komputera,
- Umiejętności zarządzania zespołem,
- Zaangażowania w pracę, kreatywności, samodzielności,
- Otwartości na zmiany i kreatywności w ich realizacji,
- Znajomości 2 języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać w Sekretariacie GBL, ul. Chocimska 22, Warszawa lub drogą mailową na adres: b.szylkiewicz@gbl.waw.pl w terminie do dnia 25.12.2016 r. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.Opublikował: Elżbieta Fabisiak
Publikacja dnia: 08.12.2016
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 15.05.2014
Dokument oglądany razy: 3 277