A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.12.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja ofert

BIP Główna Biblioteka Lekarska - Praca

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie
poszukuje kandydata/ kandydatki
na pracownika Działu – Centrum Informacji Medycznej

I. Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo lub inne pokrewne).
2. Znajomość 2 języków obcych, w tym języka angielskiego.
3. Umiejętności obsługi komputera.
4. Zaangażowanie w pracę, kreatywność, samodzielność.
5. Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji.

II. Główne obowiązki:
1. Opracowywanie rzeczowe zbiorów bibliotecznych.
2. Tworzenie zestawień tematycznych literatury medycznej.
3. Opracowywanie, wprowadzanie danych, korekta, aktualizacja baz danych: PBL, Expertus, Medline.
4. Obsługa Polskiego Tezaurusa Medycznego TezMeSH – tłumaczenia deskryptorów, ich definicji, adnotacji i askryptorów, edycja i wprowadzanie danych.

III. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys.
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”
Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać w Sekretariacie GBL, ul. Chocimska 22, Warszawa lub drogą mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 25.12.2016 r.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


Główna Biblioteka Lekarska
poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko
Konserwatora w Dziale IT i Administracji

I. Wymagania:
1. Wykształcenie średnie.
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej w zakresie prac remontowych.
3. Znajomość podstaw BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska.
4. Rzetelność, systematyczność, solidność, spostrzegawczość.
5. Zdolności i umiejętności manualne, tzw. „złota rączka”.
6. Prawo jazdy kat. B.
7. Mile widziane uprawnienia SEP w zakresie obsługi i konserwacji do 1 kV.
8. Mile widziane doświadczenie związane z dezynfekcją chemiczną.

II. Główne obowiązki:
1. Monitorowanie stanu technicznego budynku.
2. Usuwanie stwierdzonych lub zgłoszonych nieprawidłowości funkcjonalnych i technicznych.
3. Prace remontowo–konserwatorskie typu malowanie, szpachlowanie, naprawa instalacji elektrycznej, co, wodno–kanalizacyjne, prace ślusarskie.

III. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys.
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”

Oferty zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 13.12.2016 r. na adres:

Główna Biblioteka Lekarska
ul. Chocimska 22
00-791 Warszawa
faks (0 22) 849 78 02
lub e-mail: rekrutacja@gbl.waw.plGłówna Biblioteka Lekarska w Warszawie poszukuje kandydata/ kandydatki
 do pracy 
w Oddziale Terenowym GBL w:
Bielsko–Białej, Częstochowie, Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Koszalinie, Słupsku, Zielonej Górze

I. Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa).
2. Minimum 5 lat stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych.
3. Umiejętności obsługi komputera.
4. Zaangażowanie w pracę, kreatywność, samodzielność.
5. Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji.
6. Znajomość 2 języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

II. Główne obowiązki:
1. Zapewnienie sprawnej pracy oddziału.
2. Działania zmierzające do pozyskiwania czytelników i podnoszenie rangi GBL przez lokalną promocję.
3. Sprawozdawczość i rozliczenia na potrzeby centrali, Dyrekcji, organów państwowych i samorządowych.
4. Opracowywanie pod nadzorem Dyrektora GBL artykułów naukowych związanych z profilem działalności GBL.


Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać w Sekretariacie GBL, ul. Chocimska 22, Warszawa lub drogą mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 25.12.2016 r.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, jak również prawo zmiany terminu zakończenia rekrutacji.Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie
poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko
Kierownika Oddziału Terenowego GBL w:
Częstochowie, Katowicach, Kielcach, Koszalinie


Od kandydatów oczekujemy:
- Wykształcenia wyższego kierunkowego (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa),
- Minimum 5 lat stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych,
- Umiejętności obsługi komputera,
- Umiejętności zarządzania zespołem,
- Zaangażowania w pracę, kreatywności, samodzielności,
- Otwartości na zmiany i kreatywności w ich realizacji,
- Znajomości 2 języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać w Sekretariacie GBL, ul. Chocimska 22, Warszawa lub drogą mailową na adres: b.szylkiewicz@gbl.waw.pl w terminie do dnia 25.12.2016 r. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.Opublikował: Elżbieta Fabisiak
Publikacja dnia: 06.12.2016
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 15.05.2014
Dokument oglądany razy: 3 198