A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.07.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie ogłoszenia

BIP Główna Biblioteka Lekarska - Praca

 

 

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie
poszukuje kandydata / kandydatki
na stanowisko
Kierownika Oddziału Terenowego GBL
w: Częstochowie, Katowicach, Kielcach, Koszalinie


Od kandydatów oczekujemy:
- Wykształcenia wyższego kierunkowego (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa),
- Minimum 5 lat stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych,
- Umiejętności obsługi komputera,
- Umiejętności zarządzania zespołem,
- Zaangażowania w pracę, kreatywności, samodzielności,
- Otwartości na zmiany i kreatywności w ich realizacji,
- Znajomości 2 języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać w Sekretariacie GBL, ul. Chocimska 22, Warszawa lub drogą mailową na adres: b.szylkiewicz@gbl.waw.pl w terminie do dnia 15-08-2016 r. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie
zatrudni osobę
na stanowisko KONSERWATORA ZBIORÓW
w Dziale Starej Książki MedycznejI. Główne obowiązki:
- Konserwacja zbiorów na papierze i skórze,
- Konserwacja w obrębie księgozbioru na obiektach archiwalnych i muzealnych,
- Organizacja i odpowiedzialność za wypożyczenia eksponatów do muzeów i galerii,
- Typowanie obiektów do wyceny rzeczoznawcy.

II Wymagania:
- Wykształcenie wyższe – kierunek Wydział Konserwacji Papieru i Skóry lub Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki,
- Doświadczenie w wykonywaniu zabiegów konserwatorskich na papierze i skórze w obrębie księgozbioru a także na obiektach archiwalnych i muzealnych,
Umiejętność oceny konserwatorskiej zbiorów, typowania obiektów do wyceny rzeczoznawcy,
- Znajomość zasad obiegu dokumentów niezbędnych w wypożyczaniu obiektów do muzeów i galerii,
- Umiejętność pracy w zespole,
- Zaangażowanie w pracę, kreatywność,
- Dokładność, cierpliwość, odpowiedzialność.

III. Wymagane dokumenty:
- Życiorys,
- List motywacyjny,
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.)”,
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu.

IV. Inne wymagane:
- Kserokopia/skan dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia
- Kserokopia/skan świadectw pracy
- Kserokopia/skan innych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje
- Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.

Oferty zawierające wymagane dokumenty przesyłać na adres:

Główna Biblioteka Lekarska
ul. Chocimska 22
00-791 Warszawa
faks (0 22) 849 78 02
lub e-mail: b.szylkiewicz@gbl.waw.pl

Inne informacje:
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że kandydaci wyrażą pisemną zgodę na umieszczenie ofert w bazie danych GBL celem skorzystania w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacji. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną.
Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Główna Bibliotekę Lekarską z siedzibą przy ul. Chocimskiej 22 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.Opublikował: Piotr Chodnicki
Publikacja dnia: 26.07.2016
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 15.05.2014
Dokument oglądany razy: 4 516