A A A
SmodBIP

Regulamin Czytelni Czasopism Bieżących

 Postanowienia ogólne

§ 1

W Czytelni Czasopism Bieżących udostępnia się wyłącznie materiały przechowywane w tej czytelni. Nie sprowadza się dokumentów spoza czytelni (z magazynu, z Działu Starej Książki Medycznej itp.).

§ 2

Dostęp do zbiorów jest wolny.

§ 3

Czasopisma i książki po wykorzystaniu należy zwrócić dyżurnemu nie odkładając na półki.

§ 4

Dyżurny przyjmuje zamówienia w trybie zwykłym na wykonanie w Pracowni Kserograficznej lub Foto-Mikrofilmowej kserokopii z udostępnionych materiałów, jak również na inne rodzaje dokumentów wtórnych.

Postanowienia porządkowe

§ 5

Osoby korzystające z Czytelni Czasopism Bieżących są zobowiązane:

a) pozostawić w szatni okrycia wierzchnie, torby, teczki itp.;
b) zgłosić się do bibliotekarza dyżurnego i pozostawić mu dowód osobisty, paszport, kartę biblioteczną lub legitymację służbową oraz pobrać kartę wstępu do czytelni;
c) przedstawić bibliotekarzowi dyżurnemu książki i czasopisma przyniesione ze sobą;
d) zwrócić dyżurnemu - po wykorzystaniu czasopism - dokładnie wypełnioną kartę wstępu.

§ 6

Niedozwolone jest:

a) wynoszenie wykorzystywanych materiałów poza czytelnię bez zgody bibliotekarza dyżurnego;
b) samodzielne wstawianie na półki wykorzystanych materiałów;
c) zakłócanie ciszy, w tym korzystanie z telefonów komórkowych;
d) spożywanie posiłków i palenie tytoniu.

§ 7

Czytelnik może zgłaszać uwagi i wnioski w książce dezyderatów, która znajduje się u dyżurnego bibliotekarza.Opublikował: Piotr Chodnicki
Publikacja dnia: 02.11.2015
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 27.12.2011
Dokument oglądany razy: 3 838