A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.07.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

BIP Główna Biblioteka Lekarska - PracaGłówna Biblioteka Lekarska
poszukuje kandydata/ kandydatki
na stanowisko Specjalisty ds. Administracyjnych
w Dziale IT i Administracji

I. Główne obowiązki:
1. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych oraz inwentaryzacji środków trwałych;
2. Sporządzanie umów oraz realizacja zakupu materiałów i usług;
3. Realizacja zamówień zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych;
4. Udział w pracach komisji przetargowej;
5. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Dyrektora z zakresu spraw administracyjno-gospodarczych oraz ścisła współpraca z Głównym Księgowym w tym zakresie;
6. Prowadzenie sprawozdawczości;
7. Prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentów.

II. Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe (administracyjne lub ekonomiczne);
2. Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie administracji;
3. Znajomość zagadnień związanych z administrowaniem budynkiem;
4. Nastawienie na skuteczną realizację założonych celów, samodzielność, odpowiedzialność;
5. Wysokie umiejętności komunikacyjne;
6. Niekaralność za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu;
7. Praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych;
8. Znajomość ustawy o finansach publicznych;
9. Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym;
10. Prawo jazdy kat. B.

IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys;
2. List motywacyjny;
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”;
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu.

V. Inne wymagane:
1. Kserokopia/skan dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia;
2. Kserokopia/skan świadectw pracy;
3. Kserokopia/skan innych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje;
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.

Oferty zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 14.08.2015 r. na adres:

Główna Biblioteka Lekarska ul. Chocimska 22, 00-791 WarszawaOpublikował: Piotr Chodnicki
Publikacja dnia: 25.07.2015
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 15.05.2014
Dokument oglądany razy: 1 180