A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie oferty pracy

BIP Główna Biblioteka Lekarska - Praca

Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko :

Starszy Specjalista w Dziale IT i Administracji

I. Główne obowiązki:

1. Bieżący nadzór i zarządzanie Zespołem Informatycznym;
2. Dbanie o poprawne funkcjonowanie istniejących zasobów informatycznych w oraz ich modernizacja i rozbudowa;
3. Planowanie budżetu w zakresie zasobów informatycznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej;
4. Analiza potrzeb w zakresie wyposażenia użytkowników w sprzęt i oprogramowanie;
5. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów i informacji;
6. Udział w pracach komisji przetargowej.

II. Wymagania konieczne:

1. Wykształcenie wyższe (informatyczne lub pokrewne);
2. Min. 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem;
3. Minimum 5 lat doświadczenia w zakresie zarządzania projektami informatycznymi;
4. Wysokie umiejętności organizacyjne, umiejętność zarządzania zespołami specjalistów IT;
5. Nastawienie na skuteczną realizację założonych celów, samodzielność, odpowiedzialność;
6. Wysokie umiejętności komunikacyjne;
7. Niekaralność za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu;
8. Praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych;
9. Doświadczenie w administrowaniu sieciami i systemami informatycznymi;
10. Znajomość zagadnień w zakresie projektowania systemów bazodanowych;
11. Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym;

IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys
2. List motywacyjny
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu.

V. Inne wymagane:

1. Kserokopia/skan dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia;
2. Kserokopia/skan świadectw pracy;
3. Kserokopia/skan innych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje;
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności;

Oferty zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 6.03.2015 r. na adres:

Główna Biblioteka Lekarska
ul. Chocimska 22
00-791 Warszawa
faks (0 22) 849 78 02
lub e-mail: b.szylkiewicz@gbl.waw.pl

Inne informacje:

Oferty dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że kandydaci wyrażą pisemną zgodę na umieszczenie ofert w bazie danych GBL celem skorzystania w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacji. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną.
Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Główna Bibliotekę Lekarską z siedzibą przy ul. Chocimskiej 22 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w Warszawie zatrudni

Pracownika magazynu bibliotecznego

Wymagania:

- wykształcenie średnie, pożądane techniczne
- umiejętność majsterkowania
- umiejętność pracy w zespole
- dobra znajomość obsługi komputera
- brak alergii na kurz
- mile widziana znajomość języków obcych, w szczególności języka angielskiego.

Oferty pracy prosimy składać na adres mailowy:
b.szylkiewicz@gbl.waw.pl


Opublikował: Piotr Chodnicki
Publikacja dnia: 24.02.2015
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 15.05.2014
Dokument oglądany razy: 962