A A A
SmodBIP

Regulamin udostępniania prac doktorskich i habilitacyjnych niepublikowanych przechowywanych w zbiorach GBL

 § 1

Prawo do korzystania z prac doktorskich i habilitacyjnych niepublikowanych mają:

1. Pracownicy naukowi w dziedzinie medycyny i nauk pokrewnych - na podstawie pisma opiekuna pracy habilitacyjnej.
2. Pracownicy ochrony zdrowia z wykształceniem wyższym (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo) - na podstawie pisma promotora.
3. őredni personel medyczny - na podstawie pisma promotora.
4. Osoby posiadające tytuł naukowy - na podstawie pisma opiekuna pracy habilitacyjnej.
5. Fachowi pracownicy Głównej Biblioteki Lekarskiej.
6. Odstępstwa od wymagań Regulaminu mogą być stosowane jedynie w wyjątkowych przypadkach za specjalną zgodą Dyrektora Biblioteki w odpowiedzi na wniesiony na piśmie wniosek.

§ 2

Na każdą pozycję wymagane jest odrębne zezwolenie.

§ 3

Z prac wymienionych w §1 można korzystać tylko na miejscu w czytelni, po wypełnieniu deklaracji, bez prawa kopiowania.

§ 4

Studenci nie mogą korzystać z prac objętych regulaminem udostępniania prac doktorskich i habilitacyjnych niepublikowanych przechowywanych w zbiorach GBL.Opublikował: Piotr Chodnicki
Publikacja dnia: 27.12.2011
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 27.12.2011
Dokument oglądany razy: 3 295