A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Regulamin Czytelni Działu Zbiorów Specjalnych

 § 1

Dział udostępnia archiwalia i wszelkie posiadane kategorie zbiorów specjalnych, z wyjątkiem niepublikowanych dysertacji i mikrofisz z czasopism udostępnianych w Czytelni Ogólnej GBL, księgozbiór podręczny, przedmioty o charakterze muzealnym oraz materiały warsztatowe (kartoteki).

§ 2

1. Zezwolenia na korzystanie ze zbiorów specjalnych udziela Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej.
2. W odniesieniu do zbiorów nie mających charakteru archiwalnego lub muzealnego, w przypadku nieobecności Dyrektora, zezwolenia może udzielić kierownik Działu.
3. Wniosek o zezwolenie zawiera:
  a) imię i nazwisko użytkownika;
  b) adres zamieszkania;
  c) miejsce pracy (nazwa i adres instytucji);
  d) stanowisko;
  e) zbiory, z których pragnie skorzystać wnioskujący;
  f) cel, temat, charakter zamierzonej pracy;
  g) zobowiązanie przekazania nieodpłatnie do zbiorów GBL jednego egzemplarza wykonanego (opublikowanego) opracowania (dzieła) lub dwóch egzemplarzy wykonanego reprintu.
4. Zezwalający określa zakres uprawnień użytkownika, termin ważności zezwolenia oraz czy zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 pkt g) dotyczy danego użytkownika.

§ 3

Użytkownik zbiorów specjalnych jest zobowiązany:

a) okrycia wierzchnie, torby i teczki pozostawić w szatni;
b) pozostawić dyżurnemu dowód tożsamości;
c) okazać wniesione materiały (dokumenty) potrzebne do pracy;
d) wpisać się do księgi odwiedzin, a przy korzystaniu z archiwaliów również do metryki teczki;
e) przestrzegać postanowień porządkowych (zakaz spożywania posiłków, palenia tytoniu, zakłócania ciszy, w tym użytkowania telefonów komórkowych);
f) przestrzegać wskazówek dyżurnego bibliotekarza przy korzystaniu ze zbiorów oraz obsłudze sprzętu technicznego.

§ 4

1. Użytkownik odpowiada za stan udostępnionych materiałów stanowiących mienie społeczne o szczególnej wartości.
2. Dostrzeżone uszkodzenia użytkownik powinien natychmiast zgłosić personelowi Działu.
3. Za uszkodzenie materiałów lub ich zniszczenie użytkownik odpowiada zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale VII.Opublikował: Piotr Chodnicki
Publikacja dnia: 27.12.2011
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 27.12.2011
Dokument oglądany razy: 3 090