A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Regulamin Czytelni Ogólnej

Księgozbiór podręczny

§ 1

Dostęp do księgozbioru podręcznego jest wolny.
Książki zdjęte z półek należy przedstawić dyżurnemu bibliotekarzowi.


§ 2

Książki po wykorzystaniu należy zwrócić dyżurnemu bibliotekarzowi nie odkładając na półki.


Zamówienia na materiały z magazynu

§ 3

Zamówienia składa się na specjalnym formularzu, na każdy dokument z osobna.

§ 4

Jednorazowo można złożyć 10 zamówień, ale na nie więcej niż na 5 roczników czasopism lub 10 woluminów książek.

§ 5

Zamówienia można składać nie później niż na 60 minut przed zamknięciem biblioteki.

§ 6

Zamówione materiały są dostarczane bezpośrednio na stół czytelnika.

§ 7

Na życzenie czytelnika książki i czasopisma sprowadzone z magazynu można odłożyć w czytelni na okres nie dłuższy aniżeli trzy dni.

§ 8

W Czytelni Ogólnej nie udostępnia się najnowszych zeszytów czasopism nie wprowadzonych do katalogów oraz zbiorów specjalnych z wyjątkiem mikrofisz oraz materiałów wcześniej zamówionych w Dziale Zbiorów Specjalnych.

§ 9

Dyżurny bibliotekarz przyjmuje zamówienia na wykonanie w Pracowni Kserograficznej lub Foto-Mikrofilmowej dokumentów wtórnych z udostępnianych materiałów.


Postanowienia porządkowe

§ 10

Osoby korzystające z Czytelni Ogólnej są zobowiązane:

a) pozostawiać w szatni okrycia wierzchnie, torby, teczki itp.;
b) zgłosić się do dyżurnego bibliotekarza i pozostawić dowód osobisty, paszport, kartę biblioteczną lub legitymację służbową oraz pobrać kartę wstępu do czytelni;
c) przedstawić dyżurnemu bibliotekarzowi książki i czasopisma przyniesione ze sobą;
d) zwrócić: dyżurnemu - po wykorzystaniu materiałów dokładnie wypełnioną kartę wstępu.

§ 11

Niedozwolone jest:

a) wynoszenie wykorzystywanych materiałów poza czytelnię bez zgody dyżurnego bibliotekarza;
b) samodzielne wstawianie na półki wykorzystanych materiałów;
c) zakłócanie ciszy, w tym korzystanie z telefonów komórkowych;
d) spożywanie posiłków i palenie tytoniu.

§ 12

Czytelnik może zgłaszać uwagi i wnioski w książce dezyderatów, znajdującej się u dyżurującego bibliotekarza.Opublikował: Piotr Chodnicki
Publikacja dnia: 27.12.2011
Podpisał: Piotr Chodnicki
Dokument z dnia: 27.12.2011
Dokument oglądany razy: 3 437